Alder

Beregner år, måneder og dage mellem to datoer.
Testdag (tal 1-31)
Testmåned (tal 1-12)
Testår (årstal 4 cifre fx 2012)
Fødselsdag
Fødselsmåned
Fødselsår

"Beregn alder" - © GPLv3 v. Per Thykjær Jensen (2012).